Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
alpoltlo

Restrukturyzacja kredytów- porady znawców na bezzwłoczne wyjście


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy konsultanta kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która to choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sytuacja wówczas jest względnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na ustalony cel np. jesteśmy młodym małżeństwem i wznosimy nasz upragniony dom. Idziemy w obliczu tego do banku i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że ten kredyt będziemy starannie spłacać sprawdza nasze zarobki, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Dodatkowo zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie właściwego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to dział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to problem co do którego należy posiadać należytą wiedzę już stricte prawniczą. Gdyż powinniśmy mieć świadomość, iż podpisana umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, jakiego warunki nie mogą być dobrowolnie ustalane i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana przez stosowne akty, niższej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, które to są nakładane przez wcześniej opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. gdy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co w ostateczności kończy się zajęciem komorniczym.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl